• خم و برش انواع ورق به طول 4 متر و تا ضخامت 20 میلی متر
  • تولید انواع فلاشینگ (نمای لب دیوار)
  • تولید انواع نبشی و ناودانی z و آبرو 
  • ساخت انواع قطعات اتاق های بیل و لودر و قالب های بتونی
  • نورد سرد و سنگین به ضخامت 20 میلی متر و به عرض 2 متر
  • برش انواع نبشی، ناودانی 8 و میلگرد
  • سوراخکاری تا ضخامت 25 میلی متر و تا قطر 50 میلی متر

بهنام
مدیریت مارکتینگ و وبسایت

حاج اکبر
مدیریت

شهرام
مدیر فنی اسپادانا برش